#Bildiri: Ödeme Duvarını Aşmak: Türkiye’de Gazetecilerin Çevrimiçi İçeriğe Erişim Pratikleri

14-15 Ocak tarihlerinde Marmara Üniversitesinde fiziki olarak gerçekleştirilen Uluslararası Felsefi Boyutlarıyla Teknoloji ve İletişim Sempozyumu’nda, yürütmekte olduğum araştırmanın ön bulgularını içeren bir sunum yaptım. Ödeme Duvarını Aşmak: Türkiye’de Gazetecilerin Çevrimiçi İçeriğe Erişim Pratikleri başlıklı araştırmanın özetini aşağıda paylaşıyorum. Daha fazla

Makale #3: TikTok Platformu ve Gazetecilik Üzerine

TikTok platformunun yapısını, gazetecilik dinamikleri bağlamında ele alarak gerçekleştirdiğim çalışma, Yeni Medya Dergisinin 12. sayısında yayımlandı. Tiktok ve Gazetecilik İlişkisi Üzerine Ülkeler Arası Karşılaştırmalı İçerik Analizi başlıklı çalışmamın özetini paylaşıyorum:Daha fazla

#Bildiri: Gazetelerin Tiktok ile İmtihanı: The Washington Post, Daily Mail ve Hürriyet’in Tiktok Kullanımları Üzerine Betimsel Analiz

Geçtiğimiz kasım ayında Yeni Medya Çalışmaları V. Ulusal Kongresi, Adana’da hem dijital hem de fiziki katılım imkânıyla düzenlendi. Medya Yakınsaması Çağında Kültürel Akış(lar) ve Hareketlilik temasıyla düzenlenen kongrenin Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü -Yeni Medyada Haber ve Haberciliğin Dönüşümü 1- oturumunda bir sunum gerçekleştirdim.Daha fazla

Makale #1: Veri Gazeteciliği Üzerine Bir Değerlendirme

Haberin sayısal içeriklerine karşı okurun yetersiz ilgisi, devletin ve ilgili diğer kurumların verileştirme ve kamuoyuna açık veri sunma konusundaki çekingen tutumları, medyanın yapısı ve işleyiş mekanizması gibi unsurların Türkiye’deki veri gazeteciliği pratiklerini belirlediği sonucuna ulaşılmıştır.Daha fazla